Haapajärvi stad, PL 4, FIN-85801 Haapajärvi
044-445 6400 • www.haapajarvi.fiKarta


Haapajärvi

HAAPAJÄRVI UTMANAR FRAMTIDEN

– landsbygdsstaden erbjuder möjligheter

Haapajärvi stad med ungefär 8 000 invånare ligger mitt i Finland. Stadens näringsliv är livligt och mångsidigt. Flera företag får en stor del av sina inkomster från utrikeshandeln och många företags produkter är välkända över hela landet.

Utbildningsmöjligheterna i Haapajärvi och Uleåborgs södra region är goda. Utöver gymnasiet bedriver företagsekonomiska samt lantbruks- och skogsbruksavdelningen vid Haapajärvi yrkesinstitut utbildning på andra stadiet.

I Haapajärvi övergår Österbottens slätter i ett mer kuperat landskap mot mellersta Finland. Det starka lantbruket och friden på landet är närvarande överallt. Här finns närhet till naturen och en trivsam boendemiljö. I Haapajärvi kan du studera landets och ortens historia, olika kulturmål.

I Haapajärvi  ”dricker också korna källvatten”LOGI OCH MAT


SEVÄRDHETER

  • President K.J. Ståhlbergs barndomshem, 044-445 6201
  • Hembygdsmuseet, 045-137 9049 (vaktmästare), 08-772 7500, 040-846 8924
  • Haapajärvi kyrka, 08-769 8230
  • Taidekoti Jykelä, 08-768 208, 044-282 4450
  • Tekoppssamling, stadshuset, 044-445 6201
  • Mika Myllyläs prissammling, stadshuset, 044-445 6201
  • Lemmensilta bro
  • Pitkäkangasåsen och en naturstig


KOM OCH SE! BEGÄR MERA INFORMATION!
Haapajärvi stad, 044-445 6201 • haapajarvi@haapajarvi.fi www.haapajarvi.fi