Kronoby kommun
06-8343 000
kronoby.kommun@kronoby.fiwww.kronoby.fiKarta


  

Kronoby

 

Kronoby är en naturskön kommun mellan städerna Karleby och Jakobstad. Möjligheterna till mångsidiga naturupplevelser och fritidsaktiviteter är goda året runt. Bygdens kulturhistoria presenteras på hembygdsgårdarna, som finns i Nedervetil och Terjärv. I Kronoby är Torgare prästgård och Hospitalskullen intressanta besöksmål. Några av de många sjöarna kan upplevas på en kryssning med Max-Line .  050-545 3131

Logi • Mat:

  • Seljes Camping,  06-8649 715
  • Hotell&Restaurang Crone, 06-8231 100
  • Maggien Café-Restaurang, 06-8649 460
  • Café 13, 06-8648 454
  • Restaurant Hästöskatan, 06-8345551
  • Terjärv sommarhotell,  040-7691 259