Tourist/Turistinfo, Karkkilan Matkahuolto, Huhdintie 10-12, 03600 Karkkila, 040 351 6213
www.karkkila.fiKarta


Karkkila

 

Den gamla industristaden (9 000 inv.) omges av fridfulla öde-­marks­­­­­­områden och ett hundratal sjöar.

I Karkkila (sv. Högfors) kan Du bekanta Dig med den nyländska industrins historia under 190 år, ända från traditionell bruksverk­samhet till mo­dern export­industri, du kan gå på konstutställning och sommarteater, göra en kanottur i de närliggande vattendragen.

Sevärdheter

Högfors brukssamhälle
Högfors fabriksområde, som ligger djupt gömd i Svartådalen, är en fascinerande värld för sig, belägen i centrum av staden. Tack vare nya invånare och skydd­­s­åtgärder har de idylliska gamla arbetarbostadsområdena bibehållit sin historiska särart. I enlighet med industritraditionen har man i de gamla fabriksbyggnaderna sanerat utrymmen för ny verksamhet, bl.a. finns stadshuset och biblioteket i en f.d. verkstadsbyggnad.

Finlands gjuterimuseum och Högfors masugn
Det nationel­la specialmuseet över gjuteriindustrins historia finns i fab­riksträd­går­den, där också bruksherrgården, som bruks­pat­ro­nen Joseph Bremer lät bygga 1861, och den restaurerade masugnen från år 1823 finns. I museet kan man köpa gjuten konst från Högfors. I museets övre våning finns Galleri Bre­mer med växlande utställ­ningar.
Öppet: 2.5.-31.8. ons-sö 12-18, övriga tider lö 12-15 och sö 12-18, ä 0500-938 337, 09-4258 3674

Högfors arbetarmuseum
Det 3 ha stora friluftsmusei­området är en del av Fagerkulla arbetar­­­miljö. I de restaurerade bostäderna och på de gamla går­darna får man en levande bild av hur arbetarna vid Högfors bruk bodde och levde på 1800- och 1900-talen. Sommarcafé.
Öppet: 12.6.-15.8. ons-sö kl. 12-16, ä 0500-938 337

Gamla träkyrkan
Den rödmyllefärgade korskyrkan i all­mogestil från år 1781 har ritats av den kända österbottniska kyrko­byggaren Matti Öisti.

Svartådalen
med sina forsar är en naturidyll i stadens cent­rum.
 
Torg på sommaren omfattande och livliga torgdagar.
Öppet: fre 7-14, på sommaren också eftermiddagsstorg ti kl. 14-19.