Tourist/Matkailijan info, Karkkilan Matkahuolto, Huhdintie 10-12, 03600 Karkkila, 040 351 6213
www.karkkila.fiKartta


Karkkila

 

Vanha teollisuuskaupunki (9000 as.) jonka ympärillä on rauhallisia erämaa-alueita sekä satakunta järveä ja lampea.

Kark­kilassa voit tutustua uusmaalaisen teollisuuden historiaan pe­rinteisestä ruukki­toiminnasta moderniin vientiteollisuuteen yli 190 vuoden ajalta, käydä taidenäyttelyissä ja kesäteatterissa, tehdä melonta­retkiä lähivesistöihin.
 

Nähtävyyksiä

Högforsin ruukkiyhdyskunta
Syvälle Karjaanjoki­laak­soon piiloutunut Högforsin tehdasalue muo­­dostaa oman kiehtovan maailmansa kaupungin keskustassa. Idylliset vanhat työväen asuin­alu­eet ovat uusien asukkaiden ja suo­jelutoimien an­siosta hyvin säi­lyt­täneet historiallisen ominais­laatunsa. Van­hoihin tehdasraken­nuksiin on teollista perinnettä hyö­dyn­­täen saneerattu tiloja uusille toi­minnoille, mm. Karkkilan kau­pungintalo ja kirjasto sijaitsevat entisessä konepajarakennuk­sessa.

Suomen valimomuseo ja Högforsin masuuni
Valimo­teolli­suu­­den historiasta kertova valtakunnallinen erikois­museo si­jait­­see teh­­taanpuistossa, jossa on myös patruuna Joseph Bre­merin v. 1861 ra­kennuttama ruukinkartano ja restauroitu ma­suuni vuodelta 1823. Museosta voi ostaa högforsi­laista tai­de­valua. Museon ylä­ker­­rassa sijaitsee vaihtuvien näyttelyiden tila Galleria Bremer.
Avoinna: 2.5.-31.8 ke-su 12-18, muina aikoina la 12-15 ja su 12-18, 0500-938 337, 09-4258 3674

Karkkila-Högforsin työläismuseo
3 ha:n ulkomuseoalue on osa Fagerkullan työläismiljöötä. Entisöi­dyissä asunnoissa ja vanhoilla pihoilla saa elävän kuvan siitä miten Högforsin ruukin työväki asui ja eli 1800-1900-1uvuilla. Kesä­kahvila. Avoinna: 12.6.-15.8. ke-su klo 12-16.
 
Vanha puukirkko
Punamullattu, talonpoikaista tyyliä edusta­va ristikirkko vuodelta 1781, jonka on suunnitellut tun­nettu pohja­lai­nen kir­kon­rakentaja Matti Öisti.

Karjaanjokilaakso koskineen
on luontoidylliä kaupungin kes­kus­tassa.

Tori
Laajat ja vilkkaat toripäivat kesäisin, avoinna pe klo 7-14, kesällä myös iltapäivätori ti klo 14-19.